< terug

Het lijkt zo simpel: met elkaar praten en daardoor weten wat de ander vindt. Toch blijkt het moeilijk. Want hoe weet je nou wat de ander bedoelt en voelt, als het praten lastig is. Hoe zog je dat, in alle druk van de dagelijkse dingen die moeten gebeuren, er ruimte blijft voor een gesprek in rust. Met aandacht voor wat er nou werkelijk wordt gezegd of bedoeld.

Met Als je het ons vraagt dan bieden we die ruimte. Twee ervaren gespreksleiders gaan in gesprek met jou, je team en de mensen aan wie jullie zog bieden. Ook hun familie of verwanten worden nauw betrokken. We doen dit aan de hand van thema’s die belangrijk zijn voor iedereen in deze driehoek. Dit kan bijvoorbeeld ‘veiligheid’ zijn, of het kan over het ‘houden van uitstapjes’ gaan. Deze onderwerpen worden van de drie kanten belicht.

Door de gesprekken ontstaat meer inzicht elkaas gevoelens, wensen en uitdagingen. In co-creatie sessies worden samen mogelijke oplossingen bedacht en uitgeprobeerd. Zo laat Als je het ons vraagt dan je ervaren hoe je met elkaar verandering kan maken.

voor wie en waarom

kwaliteit van zorg te verbeteren

Zorgorganisaties zetten zich in om de kwaliteit van zorg te verbeteren, inspraak van cliënten vorm te geven; de samenwerking met naasten te verdiepen en het vakmanschap en werkplezier van medewerkers te vergroten. Als je het ons vraagt dan is een verbeterinstrument waarin de ervaringen van cliënten, medewerkers en naasten centraal staan en worden omgezet in concrete acties die leiden tot het verbeteren van kwaliteit van zorg.

vaste stappen en op maat te maken

Als je het ons vraagt dan heeft een aantal stappen die vast staan, maar daarbinnen kan de methode aangepast worden aan de structuur van de eigen organisatie, zodat een zo optimaal mogelijke cultuur van leren en verbeteren ontstaat.

modules voor verschillende doelgroepen

Er zijn modules ontwikkeld voor begeleid- en beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking; begeleid- en beschermd wonen voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek (GGZ) en voor de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

De vijf beoogde doelen van Als je het ons vraagt dan

Empowerment: cliënten, naasten en professionals versterken in het delen van hun ervaringen met zorg en ondersteuning.

Gelijkwaardigheid/ triadisch werken: beter leren begrijpen van elkaars perspectieven (cliënten, naasten en professionals) en werken aan een gelijkwaardige samenwerking in het ontwikkelen van kwaliteit.

Vakmanschap bevorderen: ontwikkelen van reflexiviteit t.o.v. eigen regie, persoonsgerichte zorg, samenwerken met naasten en herstelgerichte zorg en sociale participatie en de dilemma’s daarbij.

Leercultuur ontwikkelen: leren hoe op een oplossingsgerichte manier, vanuit co-design met problemen om te gaan die spelen bij kwaliteit op team niveau.

Verbeteren: cliënten, naasten en professionals co-creëren concrete verbeteringen in de werkprocessen, werkwijze etc. binnen het team.

hoe werkt het